Links mbt AVG, AVG, algemene voorwaarden, herroepingsrecht

Als natuurgeneeskundig shiatsu therapeut voldoe ik aan allerlei eisen en wetgevingen.

Ik ben lid van beroepsvereniging NWP en daarmee ook van RBCZ.
       

 

Hieronder vind je links naar websites die je mogelijk ook interessant zult vinden:

Shiatsu:

Overzicht van bij u in de buurt werkende natuurgeneeskundig werkende therapeuten (mocht u niet bij mij in de buurt wonen):
//nwp-natuurgeneeskunde.nl/

En als er ooit eens een klacht is waar u en uw therapeut samen niet uit komen
dan is er een klachtenregeling, die vind je hier

Informatie omtrent de AVG en mijn dossier over toepassen van de AVG:
//autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/zorgaanbieders-en-de-avg

PRIVACY STATEMENT:

De AVG, wet op de privacy, is sinds 25 mei 2018 van kracht.
Deze wet regelt uw privacy en in het kader daarvan zorg ik ervoor dat ik zorgvuldig met de door u aan mij toevertrouwde gegevens omga.

Dit betekent dat de informatie die ik verzamel (zowel de voor mijn administratie verplichte gegevens zoals Naam Adres Woonplaats, als verslagen van behandelingen) door mij op een veilige plaats bewaard worden, beveiligd en “encrypted” zoals dat zo mooi heet, zodat niemand behalve ik, en mijn vervanger in tijden van ziekte, erbij kan.

Daarnaast betekent het dat ik u verzoek een document te tekenen als u voor het eerst bij mij komt. In dat document staan uw en mijn rechten en plichten. Ook staat hierin hoe u uw eigen informatie, zoals ik die verzameld heb op kan vragen en binnen wat voor termijn u dan van mij reactie mag verwachten.

Door het ondertekenen van dit document, zorgen we er samen voor dat we het tijdens de therapie kunnen hebben over waar u eigenlijk voor komt: uw welzijn!

Voor de WEBSITE geldt het volgende: middels het aanmelden voor nieuwsbrief of gratis lessen, stemt u in met verwerken van uw gegevens in een systeem dat u relevante mails kan toesturen. Uiteraard is uitschrijven ten alle tijden mogelijk. Verder kunnen uw bewegingen op de website in beeld gebracht worden om u een betere beleving te kunnen geven.

ALGEMENE VOORWAARDEN SHIATSU THERAPIE

Uitgebreide voorwaarden kunt u opvragen bij WellWishing.nl.
Belangrijkste voorwaarden mbt afspraken maken, verzetten en betaling:

De term “Therapeutische sessie” houdt niet altijd een massage in maar kan ook bestaan uit een goed gesprek, adviezen, anderssoortige therapie of een combinatie hiervan. De sessieprijs hiervan blijft hetzelfde als voor een massage.

Het aangaan van een strippenkaart levert korting op bij de laatste sessie van de strippenkaart, als deze laatste sessie en dus ook de voorgaande, binnen de vastgestelde termijn van 6 maanden (5 strippen) of 12 maanden (10 strippen) wordt afgenomen. Bij eerder stoppen met de behandelingen, vervalt de recht op korting. Na de genoemde 6/12 maanden is de strippenkaart niet meer geldig en zal een nieuwe kaart aangeschaft moeten worden, ook als nog niet alle strippen opgemaakt zijn. De korting wordt nooit verrekend naar een “korting per sessie”.

Afzeggen van een geplande behandeling is tot 48 uur aan kantooruren kostenvrij. Wordt er pas later geannuleerd, dan zal het gehele bedrag in rekening worden gebracht. Houdt hier rekening mee rondom het weekend: bijvoorbeeld afzeggen voor dinsdag, moet uiterlijk de donderdag ervoor gebeuren.

ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS, CURSUSSEN, OPLEIDING
Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met WellWishing afsluit voor cursussen,  workshops en opleidingen.
Voordat je je opgeeft voor een workshop, cursus of opleiding is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier/ kopen van de cursus via de webshop door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving of bevestiging van deelname door WellWishing.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 WellWishing behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Bij meerdere  workshops of cursussen zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt vaak tussen de 8 en 12 deelnemers per workshop of cursus. Het kan voorkomen dat het systeem achter loopt en er dus geen plek meer beschikbaar is.  WellWishing neemt dan contact met u op voor een andere datum of om op de reservelijst geplaatst te worden.
2.5 Als een workshop vol zit, kunt u WellWishing mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.
2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
2.7 Workshops,  cursussen en trainingen kunnen op lokatie zijn of online.  Dit wordt duidelijk gecommuniceerd in de tekst op www.wellwishing.nl/opleiding.  Dit kan geen reden zijn voor afmelding na het volledig doorlopen van de aanmeldprocedure.
2.8 WellWishing houdt zich het recht voor om een deelnemer zonder opgaaf van reden te weigeren voor een cursus, opleiding, training of workshop.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €12,50 aan administratiekosten ingehouden.
3.3 Afmelding voor een workshop:
Annulering zonder opgaaf van reden kan tot 14 dagen na aankoop, tenzij de les
binnen die 14 dagen al plaatsvindt, dan tot maximaal 48 uur voor aanvang van de les.
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.

4. Annulering/verplaatsing door WellWishing
4.1 WellWishing behoudt het recht om de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht, tenzij er dit overmacht pas vlak vantevoren veranderingen optreden,  zoals bij lockdowns. Waar mogelijk zullen de workshops etc in zo’n geval on line gehouden worden.
4.2 WellWishing is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 WellWishing is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
4.4 De workshop, opleiding of cursus vindt alleen plaatst mits er voldoende deelnemers zijn. Per cursus wordt een vereist minimum vermeld.  Staat er geen vereist minimum dan gaat de cursus altijd door,  typfouten voorbehouden.
4 5 WellWishing behoudt zich het recht voor om individuele cursisten/ aanmeldingen te weigeren, zonder opgave van reden.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met WellWishing.
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.
5.3 Mocht u beschikken over een kortingscode, dan dient u deze tijdens het betalingsproces in de webshop in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met WellWishing op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 WellWishing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan WellWishing toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
8.3 AVG: uiteraard is de AVG van toepassing op de manier waarop WellWishing met klantgegevens omgaat. Alle informatie wordt op afgeschermde en beveiligde servers bewaard.

9: Overig
9.1 WellWishing behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn altijd voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP
Deze zijn op te vragen via info@wellwishing.nl

HERROEPINGSRECHT WEBSHOP

Herroepingsrecht boek Magisch TCM:
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Mits het boek in ongelezen en perfecte staat is.
U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.
Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@wellwishing.nl
Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde en in goede staat retour ontvangen is.

Herroepingsrecht workshops/cursussen/opleiding/trainingen, hierna te noemen “les”:
Lesproducten die u via deze webwinkel koopt hebben slechts een beperkte houdbaarheid. Ze kunnen daarom enkel geretourneerd worden tot 48 uur voor aanvang van genoemde les. Het herroepingsrecht is daarna niet meer van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling en ingaan van de laatste 48 uur voor de les definitief.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met WellWishing.