SELKIE

De oorsprong. Zoals de selkie zowel in het water als op het land kan leven, zo staat hij/zij ook voor dood en wedergeboorte. Selkie heeft een grote verantwoordelijkheid en draagt die met het grootste gemak, in het volle vertrouwen dat hij/zij geholpen wordt op ieder moment dat hulp noodzakelijk is.

GA terug naar de test